We speak english  Entra !  Nous parlons francais                                 

Via F.TURATI 17 - 42010 Rio Saliceto - (RE) - ITALY - EU

Tel. +39 0522 649559    Fax  +39 0522 649544

 INFO info@tirelfrigo.it